Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen.

Wij hebben daarvoor een Privacykaart opgesteld. Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide beschrijving kunt u onze Privacystatement raadplegen.

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op.