Geen verrassingen

Vooraf duidelijkheid over de kosten

Tarieven

Tarieven dienstverlening per 1-1-2023:


Wij hanteren een duidelijk tarievenbeleid, geen verborgen kosten, geen tegenvallende verrassingen achteraf.
U weet vooraf wat uw kosten zijn. Lees hier het dienstverleningsdocument. Hierin staat belangrijke informatie voor u. 

Heeft u naar aanleiding van het dienstverleningsdocument of onderstaand overzicht vragen?  Belt u gerust voor nadere uitleg en toelichting.
Telefoon 0519 - 220 938 of mail naar: info@jokebleijerveld.nl


1. Compleet Hypotheekpakket bestaande uit:      
Advies- en bemiddelingskosten hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en inkomsten opvangpolis

Particulier                                                                                                        € 2.475,00*  
Ondernemer                                                                                                   € 2.900,00*  
*(exclusief dossierkosten geldverstrekker)

De hierboven genoemde tarieven zijn inclusief advies, bemiddeling en noodzakelijke aanverwante produkten.
De met * gemerkte bedragen kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomsten belasting.

Eerste gesprek (oriëntatiegesprek) is vrijblijvend. De kosten hiervan zijn voor onze rekening.
Wij zijn deskundig en service gericht en geven onafhankelik advies. Wij hebben de keuze uit méér dan 30 aanbieders.
Ons streven is om u zoveel te ontzorgen! Zodat het hypotheekproces zo soepel mogelijk verloopt.

Uitleg dossierkosten:
Als wij bemiddelen in een hypotheek kan er door de aanbieder kosten in rekening gebracht worden voor de administratie
en behandeling van de aanvraag. Per hypotheekdossier is dit gemiddeld EUR 325,-*
Een voorbeeld: hypotheekofferte aanvragen, verwerking geaccepteerd rente aanbod door geldverstrekker en geaccepteerd dossier door geldverstrekker  

Uitleg inkomsten opvangpolis:
De inkomsten opvangpolis keert elke maand uit bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Dit zijn belangrijke risico's
die met één verzekering afgedekt kunnen worden. Zo kunnen uw hypotheeklasten en vaste woonlasten ook dan gewoon
doorbetaald worden. Zodat u zonder zorgen in uw woning kunt blijven wonen en dat is wel zo prettig wonen.


2. Losse diensten zijn ook mogelijk: 
Zie hiervoor onze tarievenlijst.


3. Belastingzaken Particulier:     (tarief bij contante betaling of pinnen, bij voorkeur dmv pinnen)
 
aangifte InkomstenBelasting een persoon €     70,00
aangifte InkomstenBelasting fiscaal partners €     95,00
   
aanvraag / wijziging  voorlopige aanslag
aanvraag / wijziging  toeslagen
€     55,00
€     45,00
   


4. Belastingzaken Zakelijk:  (indien van toepassing: tarieven exclusief 21% btw)
 
jaarlijkse Belasting Aangifte inkomstenbelasting en opstellen jaarrekening  € 375,00 *
jaarlijkse Belasting Aangifte inkomstenbelasting en opstellen jaarrekening op basis van tarief (EUR 100,- per uur)  
tarief per uur (verzorgen btw-aangifte en overige administratieve werkzaamheden)  € 100,00 

* Dit tarief geldt als u ook de btw-aangiften door ons laat verzorgen.

Heeft u een vraag
of wilt u advies?
Klik dan hier!
Webcam afspraak